Агенция по качество и безопасност на стоките
En
|
Ru
Научно развойна дейност

Агенция по качество и безопасност на стоките СМИЛО®  извършва самостоятелна и съвместна с външни колективи, изследователско-развойна дейност в рамките на български и европейски научно-приложни проекти, свързани с разработване на - технологии, прототипи и др. за нови хранителни, фармацевтични и козметични продукти, медицински изделия и др.

 

Иновационните колективи в СМИЛО се състоят от професионалисти с доказани качества. Ръководителите на сектори са дипломирани специалисти с квалификация, покриваща нормите по европейските стандарти. 

 

Разработките са в няколко главни направления:

 

•  Сектор БИОТЕХНОЛОГИИ

 

Ръководител: инженер-химик Еманоела СМИЛОВА, магистър по Биотехнологии, член на Съюза на Специалистите по качество в България, доц. д-р инж. Цанко Ст. Цанев, д.х.н и др..

Участва в партньорски българо-американски проекти, за разработване на екологични биотехнологични продукти, субсидирани от организации в САЩ, ЕС и Собствената инвестиционна програма включва и нови биотехнологични фармацевтични и хранителни асортименти, предназначени за Европейския пазар, САЩ, Русия и др. Разработва и произвежда продукти по конкретна поръчка.

 

•  Сектор НОВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 

Колективно ръководство от фирмени и чуждестранни специалисти с участието на: проф. д-р Й.Гогов, д.м.н., проф.д-р Г.Монов, д.м.н., проф.д-р Г.Славчев, д.м.н., проф. д-р Джон Рикс  и др..

 

Разработва екологично чисти храни, включително и хранителни добавки, по международни и национални проекти, съобразени със съответните Директиви на Европейския съюз. Продуктите отговарят на изискванията за експорт в европейските държави, така и в трети страни, придружени със Здравен сертификат за износ, издаден от Министерство на здравеопазването.

 

•  Сектор КОЗМЕТИКА

 

Колективно ръководство от фирмени и чуждестранни специалисти с участието на проф. д-р Н. Вецова, д.м.н. дерматолог-козметолог, доц. д-р А. Михайлова, д.м.н. - токсиколог и др..

 

Научно-развойната дейност е насочена предимно към натурални козметични продукти, съобразени с "Добрата производствена практика" и Европейските директиви за козметика и регламент №1223/2009 (ЕО).