Производство лекарств и питательных добавок

До 1977 година, ръководителят на Агенция по качество и безопасност на стоките СМИЛО ЕООД, д-р Атанас Смилов, има публикувани 32 научни разработки в български и чуждестранни специализирани издания. След 1984 научно-развойната дейност на д-р Смилов продължава с клинични проучвания на нови лекарства, като завеждащ Дирекция "Клинични изпитания" в СО " Фармахим". Организира изпитвания и регистрация на лекарства в - Швеция, Чехия, Германия, Русия, Лаос, Украйна, Литва, Беларус, Латвия, Естония и др.
  
На 22.03. 1991 година е създадена собствена фирма СМИЛО. Дейността и е свързана с чуждестранни професионални организации от Израел, Великобритания, САЩ, Индия и др., с които съвместно разработва предимно фармацевтични препарати. Някои от собственните проучвания, започнати още през 80-те години, са прерастнали в дисертационни трудове в Медицинска академия и Българска Академия на науките, и доразвити със съвременни технологии, допълнени с нови научни знания. 

Притежава регистрирани в ИНРА/Патентното ведомство рационализаторски/авторски разработки на продукти с оригинални марки.
  
Агенция по качество и безопасност на стоките СМИЛО ЕООД разработва и произвежда по договор (на "ишлеме") различни видове хранителни добавки, медикаменти, козметични продукти и др. със собствени суровини и такива на клиента. 

Някои научни публикации: 
   1) MILENOV K., SMILOV A., RAKOVSKA A., Ergotamine tartarat methylergometrine. I. Effects and mode of action on the motility and bioelectrical activity of the uterus of conscious dogs, "MBI-Medico-biologic information", 1985, № 5, p. 27-33.

   2) MILENOV K., RAKOVSKA A., SMILOV A., Ergotamine and methylergometrine. II. Effects and mechanisms of action on smooth muscles isolated from rat uterus, "MBI-Medico-biologic information", 1985, № 5, p. 34-41. 

   3) SMILOV A., MILENOV K., VASSILEVA M., Effects of ergot. alkaloides on the uterine motility: studies in vivo and in vitro, Intern. symposium "MOOTH MUSCLE" - Varna, 85, Abst. of papers, p. 110. 

   4) SMILOV A., Effects of Indomethacin on the responses of miometrium to oxytocin, ergotamine and methylergometrine, 2-th International symposium Pharmacology of transmitter interactions, Sofia 86, Abstr. Of papers, p. 92 

   5) СМИЛОВ А., ВАСИЛЕВА М., Проучване влиянието на Индометацина и Фелорана върху съкратителната активност на миометриума, ІV Национален конгрес по физиологични науки , Благоевград 1986 г., сборник резюмета, стр. 77.